КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Фтизиатрия

Для каталогаПерельман М.И., Фтизиатрия [Электронный ресурс] / Перельман М.И., Богадедьникова И.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 с. - ISBN 978-5-9704-2917-4 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970429174.html
АвторыПерельман М.И., Богадедьникова И.В.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2014
ПрототипЭлектронное издание на основе: Фтизиатрия : окулык / М. И. Перельман, И. В. Богадельникова. - 4-ші басылым, өңделген және толыктырыған. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2014. - 448 бет. : ил. - ISBN 978-5-9704-2917-4.
Озвучить текст
АннотацияОкулыктың бірінші - жалпы бөлімінде фтизиатрия ғылымының тарихы, туберкулездің этиологиясы, эпидемиологиясы, патогенезі, патоморфологиясы берілген және осы бөлімде туберкулезбен күресетін арнаулы мекемелердің аткаратын жұмыстары туралы мәліметтер берілген, сонымен катар туберкулез ауруына диагноз кою үшін колданылатын әр түрлі тексеру тәсілдері келтірілген. Окулыктың екінші - арнайы бөлімінде тыныс алу мүшелерінің туберкулезі және тыныс алу мүшелерінен тыс ағзадағы туберкулез ауруының клиникалык белгілері және емдеу туралы толык мағлұматтар берілген.
07 апреля 2020 г.
сообщение удалено пользователем.
14 октября 2018 г.
сообщение удалено пользователем.
сообщение удалено пользователем.
Загружено 2014-02-05 12:00:00