КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Жаракаттар мен аурулар кезінде көрсетілетін алғашқы жәрдем : окукұралы

Для каталогаДемичев С.В., Жаракаттар мен аурулар кезінде көрсетілетін алғашқы жәрдем : окукұралы [Электронный ресурс] / Демичев С.В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3180-1 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970431801.html
АвторыДемичев С.В.
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2015
ПрототипЭлектронное издание на основе: Жаракаттар мен аурулар кезінде көрсетілетін алғашқы жәрдем : окукұралы = Первая помощь при травмах и заболеваниях : учеб. пособие / С. В. Демичев ; казак тіліне аударған ¥. Нұраханұлы ; жауапты редакторы С. Т. Сейдуманов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 336 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3180-1.
Озвучить текст
АннотацияКітапта жаракаттар мен аурулар кезінде көрсетілетін алташкы жәрдем бойынша негізгі мәліметтер берілген. Оку кұралы алташкы жәрдем көрсету сабактарын ұйымдастыру мен жүргізуде жаксы көмекші болумен катар, осы саладаты білім алушылар үшін акпарат көзі де болып табылады. Авторы - клиникалык және алташкы жәрдем көрсету тәсілдерін үйретуде тәжірибесі мол, жоғары білікті дәрігер. Жекелеген сабактарға бөле отырып, өзіндік ерекшелікпен берілген материалда негізгі және косымша такырыптар камтылтан, бұл оку үдерісін бөлінген уакытка карай шамалауды жеңілдетеді. Оку кұралында зардап шегушіге баскалардан бұрын жетіп, алташкы жәрдем тәсілдерін дрыс орындатан адамның рөлі, сондай-ак, окушылар-дың психологиялык дайындытының маңызы атап көрсетілген. Ұтымдды заманауи халыкаралык тәсілдер мен медициналык іріктеу принциптеріне көп көңіл бөлінген. Медицината арналған жаңа техникалык кұралдар мен материалдар таныстырылады. Басылам медициналык ЖОО және арнайы орта оку орындарының студентте-ріне, тәжірибелік дәрігерлерге, сондай-ак көпшілік окырманта арналтан.
03 февраля 2016 г.
сообщение удалено пользователем.
Загружено 2014-11-18 12:00:00