КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Жалпы дәрігерлік практика : ұлтгық нұсқаулық : 1 том

Для каталогаДенисов И.Н., Жалпы дәрігерлік практика : ұлтгық нұсқаулық : 1 том [Электронный ресурс] / редакциясын баскарған И. Н. Денисов, О. М. Лесняк; казақ тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Ә. Әлиханова - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - 992 с. - ISBN 978-5-9704-3300-3 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970433003.html
Авторыредакциясын баскарған И. Н. Денисов, О. М. Лесняк; казақ тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Ә. Әлиханова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2015
ПрототипЭлектронное издание на основе: Жалпы дәрігерлік практика : ұлтгық нұсқаулық : 2 томдық / [Денисов И. Н. ж.б.] ; редакциясын баскарған И. Н. Денисов, О. М. Лесняк; казақ тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Ә. Әлиханова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - I том. - 992 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3300-3.
Озвучить текст
Аннотация"Жалпы дәрігерлік практика" атты ұлттық щсқаулық жалпы практикалық дәрігердің (отба-сылық дәрігер) қрыретіне кіретін клиникалық медицинаның барлық салаларын қамтып, оларды дәлелдемелі медицина негізінде жасалган жаңа ұсыныстар тдіысынан қарастырады. Нұсқаулықта алшпқы медициналық санитарлық көмек көрсетуге басты назар аударылды. Нұсқаулық екі томнан тұрады. Бірінші том отбасылық медицина философиясы мен тари-хы және жалпы дәрігерлік практика қызметін ұйымдастыру туралы мәліметтерден тұрады. Сонымен қатар, ол профилактикалық жұмысты ұйымдастыру және популяциялық денсаулық пен дәлелді медицина сұрақтарын қамтиды. Биопсихосоциалды жолдың қащдалары, жалпы дәрігерлік практикадағы дәрігер мен науқас арасындағы қарым-қатынас, науқастарға кеңес беру және оларға мәлімет беру қиындықтары талданады. Сонымен қатар, алташқы медициналық көмек көрсететін дәрігер жріысында жиі кездесетін ішкі мүшелер патологиясы талданады. Осы басылымды дайындау кезінде авторлар және пігір-сарапшылар ретінде жалпы дәрігерлік практиканың (отбасылық медицинаның) бас мамандары, онымен қоса медицинаның басқа салаларының мамандары да өз үлестерін қосты. Барлық ұсыныстар тәуелсіз пікір-сараптау саты-сынан өтті. Нұсқаулық жалпы практикадагы дәрігерлерге (отбасылық дәрігерлерге) алташқы медициналық санитарлық көмек көрсететін дәрігерлерге (аймақтық терапевттерге), денсаулық сақтаудың амбулаториялық саласында еңбек ететін дәрігер мамандарға, интерндерге, клиникалық ординаторларға, аспиранттарға арналтан.
Загружено 2017-10-10 17:31:07