КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Топографиялык анатомия мен оперативтік хирургия. Том 2

Для каталогаКаган И.И., Топографиялык анатомия мен оперативтік хирургия. Том 2 [Электронный ресурс] / [Каган И. И., Кирпатовский И. Д. ж.б.] ; И. И. Каган, И. Д. Кирпатовскийдің редакциялык баскаруымен ; жауапты редакторы К. К. Кайырбекова ; жалпы ре-дакциясын баскарған Н. Н. Наурызов - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 568 с. - ISBN 978-5-9704-3525-0 - Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435250.html
Авторы[Каган И. И., Кирпатовский И. Д. ж.б.] ; И. И. Каган, И. Д. Кирпатовскийдің редакциялык баскаруымен ; жауапты редакторы К. К. Кайырбекова ; жалпы ре-дакциясын баскарған Н. Н. Наурызов
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2016
ПрототипЭлектронное издание на основе: Топографиялык анатомия мен оперативтік хирургия : окулык : 2 томдык / [Каган И. И., Кирпатовский И. Д. ж.б.] ; И. И. Каган, И. Д. Кирпатовскийдің редакциялык баскаруымен ; жауапты редакторы К. К. Кайырбекова ; жалпы ре-дакциясын баскарған Н. Н. Наурызов. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - II том.- 568 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3525-0.
Озвучить текст
АннотацияОкулык Ресейдің медициналык жоғарғы оку орындарының оперативтік хирургия және топографиялык анатомияның 10 кафедрасының профессорлары мен 16 кафедра меңгерушілері авторлык ұжымдарымен жазылған. Ол жаңа федаралды мемлекеттік білім беру стандартына, топографиялык анатомия мен оперативтік хирургия бойынша бағдарламаға, арнайы орысша эквиваленті заманауи халыкаралык анатомиялык терминдерге сәйкес келеді. Окулык тұрлі-тұсті және ак-кара сурет-термен кұрастырылған, өзін-өзі бакылауға арналған тест тапсырмалары және ұсынылатын әдебиеттер тізімі берілген. Окулык екі томнан тұрады. Бірінші томда жалпы бөлім, оку пәнінің негізгі теориялык негізгі кұрылымы, оперативтік тәсілдің әдістемелік негізі, оперативтивтік хирургия тараулары мен казіргі кездегі бағыттары және бас пен кол-аяктың топографиялык анатомиясы мен оперативтік хирургиясы берілген арнайы бөлімі көрсетілген. Екінші том - мойынның, кеуденің, кұрсактың және жамбастың топогра-фиялык анатомиясы мен оперативтік хирургиясы берілген арнайы бөлімнің жалғасы. Медициналык жоғарғы оку орнының емдеу, педиатрия және медициналык-профилактикалык факультет студенттеріне және хирургиялык кафедралардың интерндеріне арналған.
Загружено 2017-10-18 01:58:28