КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Медициналык микробиология, вирусология жэне иммунология. Том 1

Для каталогаЗверев, В. В. Медициналык микробиология, вирусология жэне иммунология. Том 1 / редакциясын басқарган В. В. Зверев, М. Н. Бойченко; қазақ тіліне аударған және жа-уапты редакторы К. Кұдайбергещлы; жалпы редакциясын басқарған Б. А. Рамазанова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 416 с. - ISBN 978-5-9704-3580-9. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970435809.html (дата обращения: 01.03.2021). - Режим доступа : по подписке.
Авторыредакциясын басқарган В.В. Зверев, М.Н. Бойченко; қазақ тіліне аударған және жа-уапты редакторы К. Кұдайбергещлы; жалпы редакциясын басқарған Б.А. Рамазанова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2016
ПрототипЭлектронное издание на основе: Медициналык микробиология, вирусология жэне иммунология : оқулық : 2 томдық / редакциясын басқарган В.В. Зверев, М.Н. Бойченко; қазақ тіліне аударған және жа-уапты редакторы К. Кұдайбергещлы; жалпы редакциясын басқарған Б.А. Рамазанова. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - Т. I. - 416 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3580-9.
Озвучить текст
АннотацияБасылымды И.М. Сеченов атындағы Бірінші Мәскеу мемлекеттік медицина университетінің микробиология, вирусология және иммунология кафедрасының, Н.И. Пирогов атындағы Ресей ұлттық медициналық зерттеу университетінің, А.И. Евдокимов атындағы Мәскеу мемлекеттік медициналық-стоматологиялық университетінің, И.П. Павлов атындағы Санкт-Петербург мемлекеттік медицина университетінің, С.М. Киров атындағы әскери-медициналық академиясының, Орынбор мемлекеттік медицина академиясының, Ростов мемлекеттік медицина университетінің, Омбы мемлекеттік медицина академиясының, Ставрополь мемлекеттік медицина академиясының, Волгоград мемлекеттік медицина академиясының, Челябинск мемлекеттік медицина академиясының қызметкерлері дайындаған. Оқулық жалпы және жеке микробиология, вирусология мен иммунологияның сұрақтары дәйекті түрде талқыланған екі томнан (20-тарау) тұрады. Теориялық материал кесте және суреттермен иллюстрацияланған. Бірінші том 14 тарау кіретін екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімнің материалдары (1-7-тарау) жалпы микробиологияға арналған. Онда микробиологияның тарихы, жіктелуі, морфологиясы, физиологиясы, микробтар экологиясы мен генетикасы, микробқа қарсы препараттар сипатталған. Екінші бөлімде (8-14-тарау) инфекция және иммунитет туралы мазмұндалған. Басылымға компакт-диск қоса беріледі. Онда оқулықтың негізгі бөлімдері бойынша қосымша мәліметтер (4, 8, 15-17-тараулар), сонымен қатар, медициналық оқу орындарының студенттеріне арналған санитарлық микробиология бойынша материалдар ұсынылған. Оқулық медициналық оқу орындарының емдеу, педиатрия және медициналық алдын алу факультеттерінің студенттеріне арналған және ресми бекітілген оқыту бағдарламасына сәйкес жазылған.
Загружено 2017-10-14 02:13:52