КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Балалар терапиялық стоматологиясы: пракгикалық сабақтарға нұскаулық: оқу құралы

Для каталогаКисельникова, Л. П. Балалар терапиялық стоматологиясы : пракгикалық сабақтарға нұскаулық : оқу құралы / Л. П. Кисельникова, С. Ю. Страхова - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 с. - ISBN 978-5-9704-3929-6. - Текст : электронный // URL : http://www.studmedlib.ru/book/ISBN9785970439296.html (дата обращения: 08.03.2021). - Режим доступа : по подписке.
АвторыЛ.П. Кисельникова, С.Ю. Страхова
ИздательствоГЭОТАР-Медиа
Год издания2017
ПрототипЭлектронное издание на основе: Балалар терапиялық стоматологиясы: пракгикалық сабақтарға нұскаулық: оқу құралы / [В.М. Елизарова ж.б.]; редакциясын баскарғандар Л.П. Кисельникова, С.Ю. Страхова; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы С.Т. Тулеугаева. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2017. - 336 б. : ил. - ISBN 978-5-9704-3929-6.
Озвучить текст
АннотацияОқу құралы "Балалар жасындағы стоматология" бойынша негізгі мәлі-меттерден, сонымен қатар, студенттерге балалар терапиялық стоматологиясы бойынша емтихан және қорытынды мемлекеттік аттестацияға дайындалуға көмектесе алатын, білімнің бастапқы дәрежесін бақьглайтьш сұрақтар мен тап-сырмалардан, тестілік тапсырмалардан және есептерден тұрады. Медициналық оқу орындары стоматологиялық факультетінің III-V курс студенттеріне арналған.
Загружено 2017-11-09 02:03:59