КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Показано 1..15 из 52

Патологическая анатомия, клиническая патологическая анатомия

  АвторыВ.В. Новицкий, Е.Д. Гольдберг, О.И. Уразова
  Год издания2017
  ТМД мемлекеттері (Украина, Грузия) және Ресей жетекші патофизиологтарының авторлар ұжымы дайындаған оқулық. Оқулықтың жасалуына белгілі педагогтар -
  Загружено 2017-11-09 02:05:20
  АвторыА.Ж. Нұрмақов, А.Н. Баймаханов
  Год издания2017
  Оқулық "Хирургиялық аурулар" пәнінен білім беру стандартына сәйкес жазылған. Оқулықта, типтік бағдарламаға орай, хирургиялық
  Загружено 2017-11-09 02:04:45
  АвторыКаган И.И., Кирпатовский И.Д.
  Год издания2016
  Оқулық Ресейдің медициналық жоғарғы оқу орындарының оперативтік хирургия және топографиялық анатомияның 10 кафедрасының профессорлары мен 16 кафедра
  Загружено 2017-11-09 02:05:24
  АвторыЛ. К. Бадина, Н. Г. Малюченко, Ф. У. Нильдибаева, Г. Г. Оспанова
  Год издания2016
  Оқулықтың мазмұны "Жалпы медицина" маманщ>гғы "Кардиология" модулі бойынша ішкі аурулар бағдарламасына сәйкес келеді, базалық пәндердің
  Загружено 2017-10-19 02:18:37
  АвторыН. В. Васильева, Д. Т. Амирханова, А. А. Серикбаева, М. Т. Абдрахманова
  Год издания2016
  Оқульгқтьщ мазмұны "Жалпы медицина" мшандыгы "Эндокринология" модулі бойьшша ішкі аурулар багдарламасымен сипатталады, базалық пәндердің "Эндокринді жүйесі"
  Загружено 2017-10-19 02:18:35
  АвторыА.М. Жусупова, А.А. Ким, А.Р. Алина және т.б.
  Год издания2016
  Окулықтың мазмұны "Жалпы медицина" мамандв.гғы бойынша "Пульмонология" модулінің ішкі аурулар бағдарламасын бейнелейді, базалық пәндері "Тыныс алу
  Загружено 2017-10-19 02:18:12
  АвторыЕ. М. Ларюшина, Л. Г. Тургунова, А. А. Ким, Г. Г. Оспанова
  Год издания2016
  Окулықтың мазмұны "Жалпы медицина" мамандығы "Гастроэнтерология" модулі бойынша ішкі аурулар бағдарламасымен сипатталады, базалық пәндердің "Ас корыту
  Загружено 2017-10-19 02:17:59
  АвторыЛ. Г. Тургунова, Т. К. Дюсембаева, А. Р. Алина
  Год издания2016
  Оқулықтың мазмұны "Жалпы медицина" мамандьгғы бойынша "Ревматология" модулінің ішкі аурулар бағдарламасын сипаттайды, базалық пәндердің "Тірек
  Загружено 2017-10-19 02:17:45
  Авторы[Каган И. И., Кирпатовский И. Д. ж.б.] ; И. И. Каган, И. Д. Кирпатовскийдің редакциялык баскаруымен ; жауапты редакторы К. К. Кайырбекова ; жалпы ре-дакциясын баскарған Н. Н. Наурызов
  Год издания2016
  Окулык Ресейдің медициналык жоғарғы оку орындарының оперативтік хирургия және топографиялык анатомияның 10 кафедрасының профессорлары мен 16 кафедра меңгерушілері
  Загружено 2017-10-18 01:58:28
  АвторыЖ. Б. Ахметов. - Өңделген және толықтырылған 4-басылым
  Год издания2016
  Патологиялық анатомия оқулығының төртінші басылымы медициналық білім беру жүйесіне инновациялық бағыттағы әдістемелердің
  Загружено 2017-10-10 17:18:04
  Авторыпод ред. В.С. Паукова
  Год издания2016
  Учебник написан группой опытных преподавателей кафедры патологической анатомии им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при участии ведущих специалистов ряда других медицинских университетов. Изложение проблем общей и
  Загружено 2017-04-05 01:21:32
  АвторыПод ред. В.С. Паукова
  Год издания2016
  Учебник написан группой опытных преподавателей кафедры патологической анатомии им. акад. А.И. Струкова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова при участии ведущих специалистов ряда других медицинских университетов. Изложение проблем общей и
  Загружено 2015-06-06 12:00:00
  АвторыМ. А. Пальцев, В. С. Пауков редакциясын баскарғандар ; казак тіліндегі басылымның жауапты редакторы Д. М. Шаб-дарбаева ; казак тіліне аударғандар С. А. Апбасова, Б. Р. Алимбекова
  Год издания2015
  Окулыктың екінші томы ауру және маңызды патологиялык үдерістердің дамуының патоморфологиясы және патофизиологиясы туралы акпарат береді. Аурулармен катар, компакт
  Загружено 2017-11-09 02:04:24
  АвторыН. Т. Абатов
  Год издания2015
  Оку кұралында іш бүлігі ауруларын казіргі заманға сай шағын инва-зивті хирургиялык емдеу жолдары талкыланған. Әсіресе, эндовидео-хирургиялык емдеу
  Загружено 2017-10-10 17:38:41
  АвторыА. А. Дюсембаев, М. Санбаев, М. Т. Аубакиров / А. А. Дюсембаевтың редакциялык баскаруымен шығарылған
  Год издания2015
  Окулык балалар хирургиясы ілімінің осы күнгі талабына сай жазылған. Авторлар заманауи және өзекті акпараттар негізінде әрбір аурудың
  Загружено 2017-10-10 17:35:13