КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Показано 1..15 из 44

Общая патология

  Авторыпод ред. В.В. Новицкого, О. И. Уразовой
  Год издания2018
  Настоящее издание является фундаментально переработанным и дополненным вариантом учебников "Патологическая физиология" под редакцией А.Д. Адо и В.В. Новицкого (Томск, 1994), "Патофизиология" под редакцией В.В. Новицкого и Е.Д. Гольдберга
  Загружено 2018-02-16 02:30:47
  АвторыМ. А. Пальцев, В. С. Пауков редакциясын баскарғандар ; казак тіліндегі басылымның жауапты редакторы Д. М. Шаб-дарбаева ; казак тіліне аударғандар С. А. Апбасова, Б. Р. Алимбекова
  Год издания2015
  Окулыктың екінші томы ауру және маңызды патологиялык үдерістердің дамуының патоморфологиясы және патофизиологиясы туралы акпарат береді. Аурулармен катар, компакт
  Загружено 2017-11-09 02:04:24
  АвторыН. Т. Абатов
  Год издания2015
  Оку кұралында іш бүлігі ауруларын казіргі заманға сай шағын инва-зивті хирургиялык емдеу жолдары талкыланған. Әсіресе, эндовидео-хирургиялык емдеу
  Загружено 2017-10-10 17:38:41
  Авторы[Денисов И. Н. ж.б.] ; бас редакторлары И. Н. Денисов, О. М. Лесник ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Ә. Әлиханова
  Год издания2015
  ¥лттык нұскаулык - бұл дипломнан кейін үздіксіз білім алу үшін дәрігерге кажетті барлык негізгі мәліметтерді бере алатын,
  Загружено 2017-10-10 17:36:27
  АвторыА. А. Дюсембаев, М. Санбаев, М. Т. Аубакиров / А. А. Дюсембаевтың редакциялык баскаруымен шығарылған
  Год издания2015
  Окулык балалар хирургиясы ілімінің осы күнгі талабына сай жазылған. Авторлар заманауи және өзекті акпараттар негізінде әрбір аурудың
  Загружено 2017-10-10 17:35:13
  Авторыредакциясын баскарған И. Н. Денисов, О. М. Лесняк; казақ тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Ә. Әлиханова
  Год издания2015
  "Жалпы дәрігерлік практика" атты ұлттық щсқаулық жалпы практикалық дәрігердің (отба-сылық дәрігер) қрыретіне кіретін
  Загружено 2017-10-10 17:31:07
  Авторыредакциясын баскаргандар М. А. Пальцев, В. С. Пауков; казак тіліндегі басылымның жауапты редакторы Д. М. Шабдар-баева ; казак тіліне аударгандар С. А. Апбасова, Б. Р. Алимбекова
  Год издания2015
  Окулык адамның жалпы жэне жеке патологиясы туралы заманауи акпараттан, 230 иллюстрациясы бар кітаптан жэне компакт-дисктен тұрады. И.М. Сеченов атындагы МММУ-ның жалпы патология курсы бар патанатомия
  Загружено 2017-10-10 17:22:31
  АвторыИ.В. Гайворонский, Л.Л. Колесников, Г.И. Ничипорук, В.И. Филимонов, А.Г. Цыбулькин, А.В. Чукбар, В.В. Шилкин
  Год издания2015
  Ұсынылған басылым өте жаксы иллюстрацияланған және адам анатомиясына катысты заманауи көзкарастармен толыктырылған атлас болып табылады. Басылымда анатомияның негізінен адам
  Загружено 2017-09-27 15:33:48
  АвторыА.М. Искиндирова, Л.А. Искакова, А.А. Жолдыбаева
  Год издания2015
  Оқу құралында адамның қалыпты анатомиясы - Anat - 1(2)203 пәні бойышпа қажетті синдесмология таралы мәліметтер берілген . Материал қысқа, нақты
  Загружено 22-07-2015
  АвторыМитрофаненко В.П., Алабин И.В.
  Год издания2015
  Оқулық екі бөлімнен құрылған. Бірінші бөлімінде патологияның ауруларға негіз болатын жалпы мәселелері қарастырылса,
  Загружено 2014-11-21 12:00:00
  Авторыредакциясын баскаргандар В.С. Моисеев, А.И. Мартынов, Н.А. Мухин
  Год издания2015
  Окулыктың осы басылымы ішкі аурулардың клиникалык диагностикасы туралы мәліметтерді жинактайды. Сипмтомдар мен синдромдарды аныктауда дәстүрлік және казіргі
  Загружено 2014-11-18 12:00:00
  АвторыЗайратьянц О.В., Бойкова С.П., Зотова Л.А., Колонтарев Б.А., Мальков П.Г., Миринова Л.Г., Рябоштанова Е.И., Смольянникова В.А., Тарасова Л.Б.
  Год издания2014
  Атлас федералдық жоғары кәсіби білім берудің қолданыстағы мемлекеттік страндартына сәйкес дайындал- ған. Практикалық сабақтардың оқу
  Загружено 2015-01-13 12:00:00
  АвторыЖаугашева С.К., Жаутикова С.Б., Тусупбекова М.М.
  Год издания2014
  "Зәр шығару жүйесі" модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта зәр
  Загружено 2014-11-18 12:00:00
  АвторыЖаугашева С.К., Жаутикова С.Б., Тусупбекова М.М.
  Год издания2014
  "Жүрек-қан тамырлар жүйесі" модулінің оқулығы интеграцияланған жүйе бойынша білім алатын студенттерге арналған. Берілген оқулықта
  Загружено 2014-11-18 12:00:00
  АвторыПауков В.С., Литвицкий П.Ф.
  Год издания2014
  Окулыкта кұрылымдык-функционалдык бірліктегі типтік патоло-гиялык реакциялар мен аурулар туралы мәліметтер келтіріледі, процесте ағзаның барлык
  Загружено 2014-06-19 12:00:00