КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Показано 1..15 из 143

Пропедевтика внутренних болезней

  АвторыДупляков Д.В.
  Год издания2018
  Загружено 2018-10-18 03:36:34
  АвторыДупляков Д.В.
  Год издания2018
  Загружено 2018-10-18 03:33:59
  АвторыЕ.В. Колпаков, В.А. Люсов, Н.А. Волов, А.В. Тарасов
  Год издания2017
  Бұл атласта жүрек электрофизиологиясының кыскаша тарихы сипатталған кіріспе бөлім; аритмия кезіндегі жүректің ЭКГ мен ЭГ мысалдары мен
  Загружено 2017-11-09 02:05:59
  АвторыВ.В. Новицкий, Е.Д. Гольдберг, О.И. Уразова
  Год издания2017
  ТМД мемлекеттері (Украина, Грузия) және Ресей жетекші патофизиологтарының авторлар ұжымы дайындаған оқулық. Оқулықтың жасалуына белгілі педагогтар -
  Загружено 2017-11-09 02:05:20
  АвторыМаколкин, Владимир Иванович
  Год издания2017
  В 6-е издание учебника внесены существенные изменения и дополнения, которые отражают современные принципы классификации, диагностики и лечения внутренних болезней. Учебник рекомендован студентам медицинских вузов, клиническим ординаторам
  Загружено 2015-09-10 12:00:00
  АвторыА. Ф. Томилов ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы С. А. Байдурин
  Год издания2016
  Атласта науқастарды тексерудің ең қиын және маңызды зерттеу әдісі - қарау толык сипатталып, иллюстрацияланған. Көп жағдайда сыртқы белгілер
  Загружено 2017-11-09 02:05:41
  АвторыК.Ж. Ахметов, Г.В. Векленко, Г.А. Смагулова
  Год издания2016
  Объективный структурированный клинический экзамен является одним из методов, позволяющих более объективно оценить знания и умения студентов по клиническому обследованию больного в количественно измеримой форме. Его внедрение в ЗКГМУ им. М
  Загружено 2017-11-09 02:05:23
  АвторыЛ. К. Бадина, Н. Г. Малюченко, Ф. У. Нильдибаева, Г. Г. Оспанова
  Год издания2016
  Оқулықтың мазмұны "Жалпы медицина" маманщ>гғы "Кардиология" модулі бойынша ішкі аурулар бағдарламасына сәйкес келеді, базалық пәндердің
  Загружено 2017-10-19 02:18:37
  АвторыА.М. Жусупова, А.А. Ким, А.Р. Алина және т.б.
  Год издания2016
  Окулықтың мазмұны "Жалпы медицина" мамандв.гғы бойынша "Пульмонология" модулінің ішкі аурулар бағдарламасын бейнелейді, базалық пәндері "Тыныс алу
  Загружено 2017-10-19 02:18:12
  АвторыЕ. М. Ларюшина, Л. Г. Тургунова, А. А. Ким, Г. Г. Оспанова
  Год издания2016
  Окулықтың мазмұны "Жалпы медицина" мамандығы "Гастроэнтерология" модулі бойынша ішкі аурулар бағдарламасымен сипатталады, базалық пәндердің "Ас корыту
  Загружено 2017-10-19 02:17:59
  АвторыЛ. Г. Тургунова, Т. К. Дюсембаева, А. Р. Алина
  Год издания2016
  Оқулықтың мазмұны "Жалпы медицина" мамандьгғы бойынша "Ревматология" модулінің ішкі аурулар бағдарламасын сипаттайды, базалық пәндердің "Тірек
  Загружено 2017-10-19 02:17:45
  АвторыIvashkin V.T., Okhlobystin A.V.
  Год издания2016
  As a foundation to a successful career in clinical medicine every physician needs to be able to establish a good rapport with the patient, accurately record all presenting symptoms and signs, and finally make an accurate diagnosis.
  Загружено 2015-05-21 12:00:00
  Авторы[Э. А. Базикян ж.т.б.] ; редакциясын баскарғандар проф. Э. А. Базикян, проф. О. О. Янушевич ; казак тіліндегі окулыктың жауапты редакторы Ш. Ш. Абралина : казак тіліне аударғандар Г. Л. Қасенова, Ғ. С. Абылкаирова
  Год издания2015
  Окулыктың бөлімдері заманауи эндодонтиялык еммен, реставрация мен жансыз-дандыру әдістерімен, болашак клиницистердің мануалды кұзіретін калыптастыру, вир-туалдык
  Загружено 2017-11-09 02:04:38
  АвторыН. Т. Абатов
  Год издания2015
  Оку кұралында іш бүлігі ауруларын казіргі заманға сай шағын инва-зивті хирургиялык емдеу жолдары талкыланған. Әсіресе, эндовидео-хирургиялык емдеу
  Загружено 2017-10-10 17:38:41
  Авторыредакция-сын басқарған Е. Л. Насонов ; қазақ тіліне аударған Ш. Т. Жукушева ; жауапты редакторы Л. Қ. Қаражанова
  Год издания2015
  Басылымда кеңінен таралған ревматологиялық аурулар мен синдромдарға қатысты ресейлік ревматологтар Ассоциациясы дайындаган клиникалық ұсыныстар берілген. Кли-никалық
  Загружено 2017-10-10 17:38:17