КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

Показано 1..15 из 18

Теория сестринского дела

  АвторыГ.М. Пичхадзе
  Год издания2017
  Фармакологиядан практикалық сабақтарға арналған нұсқаулық үш бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімі жалпы рецептураға,
  Загружено 2017-11-09 02:04:12
  Авторыжауапты редакторы З. Г. Мурзагулова; қазақ тіліне аударғандар М. Б. Байгалиева, А. Т. Нургожина
  Год издания2016
  Оқулық ботаника пәнінің оқу бағдарламасына сай жасалған. Материалдарды таңдауда авторлар ботаниканы оқытудың көпжылдық тәжірибесін
  Загружено 2017-10-19 02:17:58
  АвторыГ. В. Косов, Э. М. Аванесьянц ; казак тіліне аударған А. Н. Далибаева, К. И. Аскарова ; жауапты редакторы А. М. Садыкова ; жалпы редакциясын бас-карған С. Қ. Мұратбекова
  Год издания2016
  Окулыкта отандык жэне шетелдік ғалымдардың коғамдағы саяси жэне элеуметтік үдерістерге заманауи көзкарастары берілген. Окулыкта теориялык акпараттардан баска жаттыктыру-теориялык
  Загружено 2017-10-14 02:13:57
  АвторыЖ. Б. Ахметов. - Өңделген және толықтырылған 4-басылым
  Год издания2016
  Патологиялық анатомия оқулығының төртінші басылымы медициналық білім беру жүйесіне инновациялық бағыттағы әдістемелердің
  Загружено 2017-10-10 17:18:04
  АвторыКалишев М.Г., Жарылкасын Ж.Ж., Петров В.И., Коваленко Л.М., Рогова С.И., Жакетаева Н.Т., Изденова Н.Р., Чурекова В.И., Мацук Е.В., Игельманова Б.М., Жарылкасынова А.М.
  Год издания2016
  Учебно-методическое пособие разработано авторским коллективом кафедры гигиены питания, общей гигиены и экологии Карагандинского государственного медицинского университета в соответствии с содержанием основных разделов учебной программы по
  Загружено 2017-04-05 01:22:55
  АвторыВ.А. Медик, В.И. Лисицин
  Год издания2016
  В учебнике, подготовленном в соответствии с учебной программой по дисциплине "Общественное здоровье и здравоохранение", рассмотрен широкий круг вопросов, касающихся здоровья населения, управления и экономики в здравоохранении. Показана
  Загружено 2016-08-15 02:17:06
  АвторыР. Г. Сединкина ; жалпы редакциясын баскарған С. Қ. Мұратбекова ; казак тіліне аударған және жауапты редакторы Қ. Қ. Турлыбеков
  Год издания2015
  Оку куралы "Кардиология" бөлімі бойынша дәрістік курстан турады. Онда "Терапиядағы мейіргер ісі" пәні бойынша оку бағдар-ламасының теориялык
  Загружено 2017-11-09 02:06:04
  АвторыМухина С.А., Тарновская И.И.
  Год издания2014
  Екінші басылым инфекциялық бақылау, қоршаған орта қауіпсіздігі, тәжірибелік (практикалық) манипуляциялар, жағдайы әр түрлі
  Загружено 2014-11-21 12:00:00
  АвторыВ.Н. Ослопов, О.В. Богоявленская
  Год издания2014
  Оқу кұралында мейірбике ісінің заманауи ерекшеліктері ескеріле отырып, терапиялық клиникадағы наукас күтімінің негізгі
  Загружено 2014-11-18 12:00:00
  АвторыГ.И. Морозова
  Год издания2014
  "Медбикелік іс негіздері" пәнін оқыту болашақ мамандарды дайындаудың маңызды кезеңі болып табылады. Емделушінің жеке
  Загружено 2014-06-20 12:00:00
  АвторыИ.М. Красильникова, Е.Г. Моисеева
  Год издания2014
  Қазіргі заманда ауруханаға дейінгі кезеңде алғашқы медициналық көмек көрсетудің маңызы зор. С сондықтан әрі қарай
  Загружено 2014-06-19 12:00:00
  АвторыС.А. Мухина, И.И. Тарновская
  Год издания2014
  Окуіпыға кайта өңделіп баспадан іпығарылған "Мейірбикелік істің теориялык негіздері" "Мейірбикелік іс негіздері"
  Загружено 2014-02-06 12:00:00
  АвторыКузнецов Н.А., Бронтвейн А.Т.
  Год издания2013
  "Хирургиялық науқастардың күтімі" оқулығы 12 бөлімнен тұрады, науқастар күтімінің барлық қырлары толық
  Загружено 2014-02-06 12:00:00
  АвторыМедик В.А., Лисицин В.И., Прохорова А.В.
  Год издания2012
  Практикум подготовлен на основе учебника "Общественное здоровье и здравоохранение" и в соответствии с учебной программой по дисциплине " Общественное здоровье и здравоохранение". Практикум значительно расширяет практические знания
  Загружено 2014-04-18 12:00:00
 • Загружено 2014-03-19 12:00:00