КОНСУЛЬТАНТ СТУДЕНТА

Электронная библиотека медицинского вуза

  АвторыА.Ф. Черноусов
  Год издания2018
  Оқулық курсты өтуге негіз болып табылатын 18 тараудан тұрады. Барлық теориялық материалдар қабылдау мен түсінуді жеңілдету үшін иллю
  Загружено 2017-11-11 03:01:44
  АвторыЮ.Я. Харитонов
  Год издания2018
  Окулык Мемлекеттік білім беру стандарттарына сәйкес әзірленген. Кітапта аналитикалык химияның жалпы теориялык негіздері және сапалык талдау сипатталған. Онда
  Загружено 2017-11-09 02:07:11
  АвторыВ.А. Епифанов, А.В. Епифанов
  Год издания2018
  Окулык үшінші ұрпактың федералдык мемлекеттік стандартына сәйкес казіргі заманғы физиология, биохимия, динамикалык анатомия және реабилитациялык шаралар техноло-гиясы
  Загружено 2017-11-09 02:06:54
  АвторыМ.И. Давыдов, Ш.Х. Ганцев
  Год издания2018
  Окулыкты Ресей Федерациясының жетекші ЖОО-ның мұғалімдері - белгілі ғалым-онкологтар медицина ғылымы мен тәжірибесінің заманауи
  Загружено 2017-11-09 02:04:09
  АвторыА.А. Аканов
  Год издания2017
  Учебник подготовлен ведущим профессорско-преподавательским составом Казахского национального медицинского университета им. С.Д. Асфендиярова в соответствии с утвержденными Министерством здравоохранения и социального развития Республики
  Загружено 2017-11-09 02:07:14
  АвторыИ.И. Козлова, И.Н. Волков, А.Г. Мустафин
  Год издания2017
  Окулыкта тіршілік күрылымынын әртүрлі деңгейлеріңцегі тіршіліктің негізгі қасиеттері казіргі заманауи
  Загружено 2017-11-09 02:06:56
  АвторыА.А. Шортанбаев
  Год издания2017
  Оқулықта туа біткен және адаптивті иммунитеттін негізгі компонент-тері мен қызметтері, олардын белсену жолдары мен өзара қатынасы жө-нінде жана,
  Загружено 2017-11-09 02:06:05
  АвторыН.В. Смольянникова, Е.Ф. Фалина, В.А. Сагун
  Год издания2017
  Окулык калыпты анатомия және калыпты физиологияның казіргі заманғы және кыскаша теориялык негіздері баяндалған жиырма бір оку модулінен тұрады. Дидактикальгк материал
  Загружено 2017-11-09 02:05:50
  АвторыВ.В. Новицкий, Е.Д. Гольдберг, О.И. Уразова
  Год издания2017
  ТМД мемлекеттері (Украина, Грузия) және Ресей жетекші патофизиологтарының авторлар ұжымы дайындаған оқулық. Оқулықтың жасалуына белгілі педагогтар -
  Загружено 2017-11-09 02:05:20
  АвторыЮ.И. Пиголкин, П.О. Ромодановский, Е.М. Кильдюшов, И.А. Дубровин, Д.В. Сундуков
  Год издания2017
  Оқулықты ресейлік жетекші медициналық жоғарғы оқу орындарының профессор-лары қазіргі заманғы заңнамаға енгізілген өзгерістер
  Загружено 2017-11-09 02:04:50
  АвторыА.Ж. Нұрмақов, А.Н. Баймаханов
  Год издания2017
  Оқулық "Хирургиялық аурулар" пәнінен білім беру стандартына сәйкес жазылған. Оқулықта, типтік бағдарламаға орай, хирургиялық
  Загружено 2017-11-09 02:04:45
  Авторы[Аликеева Г. К. ж.б.] ; редакциясын басқарғандар Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров ; қазақ тіліне аударған және жауапты редакторы Б. Н. Кошерова
  Год издания2017
  Оқулық инфекциялық аурулардың түрлі нозоформаларының құрылымы мен оның экономикалық маңыздылығындағы өзгертулерге, инфектологиядағы жаңа
  Загружено 2017-10-19 02:18:32
  Авторыпод ред. В. Г. Кукеса, Д. А. Сычева
  Год издания2017
  Пятое издание учебника исправлено и дополнено новыми сведениями с учетом последних достижений клинической фармакологии, а также новых государственных образовательных стандартов. Даны современные представления о фармакокинетических
  Загружено 2017-01-16 12:00:00
  АвторыЕ.А. Волков, О.О. Янушкевич
  Год издания2016
  Оқулық терапиялық стоматологияның негізгі тарауларын көрсететін үш бөлімнен тұрады: 1-бөлім - "Тіс аурулары", 2-бөлім - "Пародонт
  Загружено 2017-11-09 02:06:39
  АвторыA.B. Dolgopolov
  Год издания2016
  The coursebook refl ects the main topics of the History of Kazakhstan discipline in accordance with standard curriculum. The book contains test questions, appendix with photos of monuments of history, and glossary. The coursebook is
  Загружено 2017-11-09 02:06:31